Forntida pollination

Insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. Det visar bärnstensfynd, som nyligen hittats i Spanien.

De insekter som hittats i bärnstenen består av sex fossila trips, täckta med hundratals små pollenkorn. Tripsen är mindre än 2 mm långa. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är bärnstenen daterad till ca 100 miljoner år. Enligt forskarna är det den äldsta direkta indikationen på pollination.

De mest kända av nutidens pollinerare är bin och fjärilar. Men även en stor mängd av mindre kända insekter, som trips och skalbaggar, flyger mellan olika blommor av samma art och transporterar de livsviktiga pollenkornen. Mest förekommer det bland blommande växter, som är rika på nektar, viktig för insekternas överlevnad. Men även så kallade gymnospermer eller nakenfröiga växter, som exempelvis olika kottar, pollineras ibland av olika insekter.

Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Kanske var det så även i forntiden.

Källor:
http://www.pnas.org/content/109/22/8623.abstract
http://phys.org/news/2012-05-scientists-insect-pollination-million-years.html

Foton: Gunnel Molén