Marin fossilgrav i Kina

Ännu en fyndplats har kommit i dagen i Kinas rika fossillager. Denna gång i de kambriska lagren, med sin mångfald av marina fossil. Hitintills har palaeontologerna grävt fram över 4000 fossil, och mycket mer återstår att få fram i ljuset. Bland fossilen är kammaneter och vanliga maneter särskilt rikliga, så ock alger och kräftdjur. De … Fortsätt läsa Marin fossilgrav i Kina