Nutida havsspindel från silur

Ett mycket välbevarat fossil av en havsspindel har hittats i engelska silurlager, djupt ned i de fossila lagren. Enligt evolutionsteorin är spindeln daterad till cirka 425 miljoner år, men trots det stora tidsintervallet tros den ha haft ett liknande levnadssätt som nutida havsspindlar.

Då de flesta havsspindlar inte simmar, utan kryper omkring mellan alger och stenar är det lätt att förstå att de kan ha begravts djupt ned under sedimentlager. Den siluriska havsspindeln var inbäddad i vulkanisk aska, vilket visar på stor vulkanisk aktivitet och instabilitet i havsbottnarna i samband med att den blev till fossil.

Fossila havsspindlar var länge sällsynta, men för en tid sedan gjordes ett 70-tal fynd i Frankrike. Dessa fossil hittades i juralager, som enligt evolutionsteorin daterats till 160 miljoner år.

Namnet till trots räknas inte havsspindlarna till spindeldjuren, utan utgör en egen klass inom leddjuren. De har klassificerats i över 1300 olika arter, flera arter även vid Sveriges västkust. Men har för övrigt påträffats i samtliga hav världen över. Benstorleken hos de olika arterna skiljer sig mellan 1 mm och 70 cm.

Källor:
Nature 2004 vol 431 sid 978-980 – https://www.nature.com/articles/nature02928.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6948161.stm
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041022105150.htm
https://www.sciencemag.org/news/2004/10/fossil-sea-spider-goes-digital

Foto, Wikipedia