Jättefågel från Krim

På Krim har man i samband med ett större vägbygge hittat ben från en jättefågel i en grotta. Den nu utdöda fågeln beräknas ha varit över tre meter hög och haft en vikt på cirka 450 kg. Enligt forskarna var den knappast flygkunnig, men hade troligen kapacitet till att springa snabbt.

Det är långt ifrån första gången som intressanta fossil har upptäckts i samband med olika byggprojekt. I samma grotta på Krim som man fann jättefågelns ben i hittades även fossil från stora däggdjur, som jättegepard, jättehyena och sabeltandad tiger.

Den största nutida jättefågeln är som bekant strutsen, som kan bli 2,8 meter hög, väga 140 kg och är en riktigt snabbsprinter. Idag lever strutsen i vilt tillstånd enbart i Afrika, men har tidigare varit ubredd över större områden. Fossilfynd har gjorts i bland annat Tibet och Kina.

Källor:
https://phys.org/news/2019-06-big-birds-giant-pound-roamed.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2019.1605521

Foto ovan: Krimbergen med Svarta havet i bakgrunden (wikipedia).

Den mest kända av de utdöda jättefåglarna lär vara elefantfågeln (Aepyornithidae),som levde på Madagaskar tills för ca 300 år sedan. Den blev tre meter hög med en vikt upp emot 500 kg och betraktats allmänt som världens största fågel. Ägg från elefantfågeln har även hittats i Australien, vilket indikerar att den kan ha levt även här. En teori har även lagts fram att deras ägg skulle kunnat flyta med havsströmmarna från Madagaskar till Australien. En smula osäker resa kan man tycka, även om det kanske inte vore helt omöjligt. (Ägg från elefantfågeln på Carnegie Museum i Pittsburgh, USA.)

En annan utdöd jättefågel är moafågeln (Dinornithiformes) på Nya Zeeland, som kunde bli cirka tre och en halv meter hög, med en vikt på cirka 230 kg. Uppgifterna om när de dog ut varierar. Den mest utbredda uppfattningen är före år 1500, men att några av de mindre arterna fanns kvar ytterligare några hundra år. (Skelett av moafågeln på Carnegie Museum i Pittsburgh, USA.)

Mindre kända bland de utdöda jättefåglarna är diatryman (Gastornis), som blev cirka två meter hög och vars fossil har hittats i Europa och Nordamerika. Samt bullocornis från Australien, som blev två och en halv meter hög och vägt runt 250 kg. Båda dessa hade kolossalt stora näbbar, vilka de förmodligen använde till att knäcka nötter och ta sig genom annat hårt växtmaterial. (Fossil av Diatryma på Smithsonian, USA.)

Strutsen (Struthio camelus), som kan bli som kan bli 2,8 meter hög och väga 140 kg, är tillsammans med somaliastrutsen (Struthio molybdophanes) de största nu levande fåglarna. (Vanlig struts till vänster, foto pixabay och somaliastruts till vänster, foto, wikipedia.)

Läs mer om jättefåglar

Jättefågel! Rovfågel eller fredlig nötknäckare?

DNA från forntida äggskal

Elefant-fågel-ägg

Ingen terror-näbb för jättefågel

“Terrorfågel”