Jättefågel! Rovfågel eller fredlig nötknäckare?

Någon gång bakåt i tiden sprang en jätteanka omkring i Australien och spred skräck i dess dåvarande djurvärld. Nåja, riktigt en anka var väl Bullockornis planei kanske inte, även om forskarna lite skämtsamt benämner den som det. Och huruvida den spred skräck eller inte – om det tvistar de lärde. I varje fall gjorde man det till att börja med.1-3

När Bullockornis först upptäcktes såg en del forskare den som en rovfågel, då huvudet var betydligt större än andra växtätande jättefåglars (som elefantfågeln och moafågeln). I annat fall hade den “varit överkvalificerad för jobbet”, resonerade man. Detta utifrån teorin om det naturliga urvalet, med hypotesen att varje djur utrustats med vad som behövs för att “klara uppehället”, varken mer eller mindre – i synnerhet inte mer. Således skulle det för en växtätande fågel inte innebära någon fördel med ett större huvud än vad som behövdes för att repa löv eller knäcka nötter.

Men något annat som direkt pekar på att Bullockornis var en rovfågel hade man inte. Och numera tror de flesta forskare, vilket några gjorde redan från början, att Bullockornis var växtätare. Med sin kolossala, knivskarpa näbb och sina väldiga käkmuskler skulle den med lätthet kunnat skära genom och klippa av hårda växtdelar och grenar – samt knäcka hårda nötter och frökapslar. Två och en halv meter hög, som den beräknas ha varit, skulle den med lätthet nått upp till buskar och småträd. Dess vikt har för övrigt beräknats till cirka 250 kilo.

En annan utdöd jättefågel med en väldig näbb var diatryman (Gastornis). Tidigare ansågs den också ha varit en rovfågel och gavs då även namnet rovtrana, då man tror den var släkt med tranorna. Men även här har forskarna ändrat sig och ser idag diatryman som växtätare. Den använde sin jättenäbb till att knäcka kraftiga nötter och ta sig igenom hårt växtmaterial. Fossil från den två meter höga diatryman har hittats i Europa, Nordamerika och Kina. 4-5

Källor:
1. New Scientist 2000 vol 166 nr 2240 maj 27 sid 36-39.
2. Science 2000 vol 287 sid 2250 -2254 och vol 289 sid 1472 – 1474.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bullockornis
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Gastornis
5. https://www.researchgate.net/figure/A-Reconstruction-of-the-skeleton-of-Diatryma-based-on-skeleton-AMNH-6169-from-the_fig3_285787334
6. https://phys.org/news/2013-08-terror-bird-beak-worse.html

Fotot ovan: Fossil av Diatryma, en av forntidens jättefåglar, på Smithsonian, USA.