Humlor flyger

Att humlor inte borde kunna flyga är en långlivad myt. De är istället väl designade att kunna göra det. Humlans vinge liknar mer ett helikopterblad, än en flygplansvinge. Dess  form och rörelsemönster skapar en luftvirvel precis ovanför vingen och ger upphov till ökad lyftkraft.

Myten om att humlorna inte borde kunna flyga är ganska gammal. Den uppstod redan på  1930-talet när en berömd aerodynamiker och föreläsare vid namn John McMasters  återberättade en anekdot om en annan aerodynamiker. Den sistnämnda hade vid en middagsbjudning gjort några ungefärliga beräkningar, och konstaterat att enligt hans ekvationer så kunde humlor inte flyga.

Och säkerligen talade dessa forskare i god tro utifrån vad dåtidens aerodynamiker kände till. I form av aerodynamikens grundlagar, så borde inte en humla kunna skapa tillräckligt med lyftkraft på grund av sina relativt små vingar, låga flyghastighet och tyngd. Men det är dock inget bevis på att de inte kan flyga, snarare ett bevis på att humlor inte kan glidflyga. Vilket de ju knappast behöver eftersom de flyger så bra! Det är helt olika mekanismersom gäller för glidflygning och regelrätt flygförmåga.

Så utifrån vad forskningen känner till idag är att humlor borde kunna flyga –  riktigt bra dessutom! Vilket vi till vår glädje kan konstatera varje sommar att de också gör!

Källor: https://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee#cite_note-105
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article270803.ece

Foton: Gunnel Molén