Kinesiskt ökenområde var jordbruksbygd under bronsåldern

Ett område i nordvästra Kina, som idag har ökenklimat, var ett fruktbart jordbruksområde under bronsåldern till för 1300 år sedan. Dessutom fanns där en betydande bronstillverkning. Det visar en studie som nyligen publicerades i Quaternary Research, av forskare från Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO).

De äldsta fynden som daterats, bestående av säd, kopparmalm, träkol och slaggprodukter, har daterats upp till 3700 år. Forskarna tror att bronstillverkningen kan ha tagit sin början för drygt 2100 år f Kr. Man hoppas nu få svar på om kunskapen att framställa brons har ett gemensamt ursprung, eller om det uppfanns på flera platser runt jorden, oberoende av varandra.

Forskarna har även upptäckt att det funnits ansenliga områden med skogsvegetation runt det område, som nu domineras av sandyner. De arkeologiska fynden visar att området beboddes av jordbrukare som odlade sädesslag, som exempelvis vete, och höll boskap. Ben från hästar och får är vanliga. Forskarna tror att området övergavs när skogen tog slut och öknen bredde ut sig.

Källor:
Quaternary Research 2009 vol 72 sid 309-314, Dodson et al “Early bronze in two Holocene archaeological sites in Gansu, NW China”
http://www.physorg.com/news178992526.html