Fossil regnskog i Colombia

 En fossil regnskog har hittats i nutida Colombia. Trots en åldersdatering på ca 58 miljoner år liknar växterna där i mångt och mycket dem i nutida regnskogar. Förutom att de är fossila och förstenade, vill säga. Det rör sig om exempelvis ärt- och baljväxter och kalla- och malvaväxter, däribland den för oss välbekanta krukväxten hibiskus.1-2 Hibuskus växer idag vilt med stor spridning, i tropiska och subtropiska områden.

Colombias fossila regnskog har givits namn efter Titanoboa, en fossil boaorm som tidigare hittats i samma område, med samma datering som växtfossilen. Det är den största orm som någonsin hittats, såväl fossil som nutida. Den bredaste punkten på ormen var omkring en meter, och den bedöms varit 13 till 14 meter lång.3

Att hitta fossila regnskogar och växtfossil som vittnar om ett tropiskt klimat är nu ingenting nytt, tvärtom. De har hittats på åtskilliga platser över hela jorden. De vanligaste är kanske dem i karbonlager, daterade till ca 300 miljoner år. Här finns en helt annan typ av växter, som exempelvis fräken- och ormbunksväxter, än dem man nu funnit i Colombia. För några år sedan hittades exempelvis flera stora regnskogsområden i kolgruvor i Illinois.4 Fossilen här består av mycket väl bevarade jätteväxter. Flera av dessa växter finns kvar idag, men nu i betydligt mindre former.

Källor:
1. http://www.pnas.org/content/early/2009/10/14/0905130106.full.pdf+html?sid=cdd829dc-808b -45a1-94c0-b77602e6a183
2. http://www.physorg.com/news174580793.html
3. Nature 2009 vol 457 sid  715-717 –
http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7230/abs/nature07671.html
4. http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn11691-huge-fossilised-rainforest-found-i n-coal-mine.html

Nutida malva- och kallaväxter, foton pixabay.
.