Växter i Antarktis

Att Antarktis haft ett varmare och grönare klimat än idag, därom vittnar en mängd såväl växt- som djurfossil. Bland de senaste i raden är några mycket välbevarade växtfossil i triaslager.1

Enligt forskarnas tro och utsago levde dessa växter en gång i tiden längs en meandrande flod,  i det område vi nu kallar Antarktis. Men sen inträffade “något, hitintills okänt, som gjorde att området snabbt täcktes av sediment, så att växterna bevarades”, för att citera phys.org. När forskarna nu öppnar upp siltstenen, där fossilen ligger inneslutna, sägs de vara i så fint skick “att man kunnat tro att bladen och stjälkarna hade pressats in i stenen, enbart dagen innan”. Och detta, fast de getts en datering till ca 220 miljoner år.

Många av växterna är okända medan andra som exempelvis ginkgon  kommer från mer välkända, fossila ekosystem. Andra växter inom samma utgrävningsområde har fått ännu äldre dateringar. Det gäller bland annat forntida ormbunksväxter, samt fossil från cycad-familjen (kottepalmer) som idag föredrar ett klimat i tropiska och subtropiska områden.

Någon kilometer från växterna nämnda ovan har man funnit bortåt 40 trästubbar, som vittnar om resterna från en forntida skog. Och det är nu inte den första fossila skog som hittats i Antarktis triaslager. För några år sedan hittades bortåt 100 stammar av ormbunksträd, vilka beräknats ha varit ca 20 meter höga.2-3 Och omkring ett dussin fossila skogar har hittats i permlager, med dateringar på  250 – 300 miljoner år (enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan).

Källor;
1. http://phys.org/news/2015-04-video-team-fossils-previously-unknown.html
2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018203004681
3. http://www.researchgate.net/publication/222076122_In_situ_fossil_forest_from_the_upper_Fremouw_Formation_%28Triassic%29_of_Antarctica_paleoenvironmental_setting_and_paleoclimate_analysis

P1000553 Fossil från flera olika slags djur och växter har hittats på Antarktis, vilket visar på ett tidigare, varmare klimat än idag.

P1010204 Fossil kottepalm från Maryland, USA. Nu på Smithsonian museum i Washington DC.

IMG 6211 Ginkgoträd i Visbys botaniska trädgård. En gång i tiden växte dessa och flera andra växter i Antarktis.

Foton: Gunnel och Mats Molén