Dinosaurier med bohålor

Bohålor som troligen grävts av dinosaurier har nyligen hittats i Australien. En liknande bohåla har tidigare hittats i Montana. Även i Kina har man gjort fynd av möjliga bohålor, men här är forskarna mer osäkra.

De nyupptäckta fynden i Australien består av tre, till hälften spiral-formade, gångar som mynnar ut i en lite större bohåla. Några dinosaurie-fossil har inte hittats i dessa, men väl några fotspår i närheten. Forskarna beräknar att ett djur på ca 10 – 20 kg skulle rymmas i gångarna och hålorna. Såväl strukturen, som storleken liknar gången från Montana. Även den avslutades i en lite större kammare, som även innehöll fossil efter tre dinosaurier, en fullvuxen och två yngre.

Hur pass vanligt det var bland dinosaurier att de grävde bohålor är svårt att veta, då hitintills så få indikationer hittats på att så varit fallet. Kanske var det vanligt bland vissa arter, eller grävde kanske några dinosaurier ner sig då fara hotade? Att liknande bohålor hittats på, från varandra så stora geografiska avstånd, pekar ändå mot ett levnadsmönster som kanske delades av flera.

Källor:
http://www.physorg.com/news166471265.html
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8144000/8144199.stm
Http://www.newscientist.com/article/dn11419-dinosaur-digger-found-in-its-own-burrow.html