Största myntfyndet från Bar-Kokhbas revolt

Ett unikt fynd av forntida mynt har gjorts i en grotta i Judéens berg. Mynten härstammar från den tid då den judiske ledaren Bar-Kokhba revolterade mot romarna år 132-135 ef Kr. Den grotta där myntet hittades ligger alldeles i närheten av en historisk plats vid namn Betar, som var den sista utposten för Bar-Kokhba och hans folk under den pågående revolten. På fyndplatsen, en svårtillgänglig del av den aktuella grottan, fann arkeologerna även lergods och vapen.

Myntsamlingen består  ca 120 guld-, silver- och bronsmynt. Det är den största myntsamling som gjorts av mynt från denna period och också dem med den högsta kvaliten. Några av mynten har från början varit romerska, som sedan präglats om med judiska ord och bilder.   Andra mynt var alltigenom romerska från samma period och kan ha myntats antingen i Romarriket eller Israel.

Källa:
http://www.physorg.com/news171711638.html