Fjäril ser bäst

En fjäril från Australien, med det latinska namnet Graphium sarpedon, har visat sig ha det bästa färgseendet bland såväl fjärilar som alla insekter. Fjärilen är släkt med den europeiska makaonfjärilen, och engelska namnet är Common bluebotttle eller Blue triangel.

Att fjärilen har ovanligt stora ögon och använder vingarna för att kommunicera har forskarna vetat sedan tidigare. Men nu har man även sett att den har minst femton olika färgreceptorer, de speciella synceller som finns i ögat och som är mottagliga för ljus av olika våglängd. Enligt forskarna använder fjärilen enbart fyra av dem till färgseende, resten används för att hålla koll på omgivningen.

Fjärilen kan även urskilja ultraviolett och polariserat ljus, vilket vi människor inte klarar av på grund av den korta våglängden. Fjärilarnas färgsensorer är jämförbara med människans stavar och tappar, som fungerar som receptorer för ljus och färg. För människan räcker det dock med tre olika tappar för att vi ska kunna urskilja miljontals olika färgvariationer. Även om fjärilen på många sätt har bättre syn än oss är deras syn ändå inte lika skarp som vår. Fjärilar har likt andra insekter facettögon, där varje öga består av en mängd små linser som bland annat är bra för att snabbt kunna upptäcka rörelser. De små linserna ger dock problem med diffraktion, det vill säga ljusets böjning, och därmed blir synen inte lika skarp som vår.

Rekordet på bästa färgseendet bland djuren har hitintills hållits av mantisräkan, med sina tolv tappar – om man går efter vad forskarna känt till vill säga. Ett rekord som nu slagits av den australiska Graphium sarpedon, som för övrigt även lever i vissa delar av Asien.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/butterfly-has-extreme-color-vision
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fevo.2016.00018/full
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgseende
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphium_sarpedon

Den europeiska makaonfjärilen klassificeras som en släkting till den australiska Graphium sarpedon, inom familjen riddarfjärilar.

Mantisräkan ligger god tvåa när det gäller färgseende bland djuren. (Samtliga foton, pixabay).

Läs mer om fjärilar

Hur fjärilar äter

Turbulens bäst för fjäril

Fjäril jagar höns på flykten

Fjärilar och fåglar lika snabba

Monarkfjärilar navigerar med hjälp av antennerna

Läs mer om mantisräkan

Mantisräkan – levande fossil

Klarsynta räkor