Egretter och hästar i symbios

På Outer Banks1, ett kustområde på USA´s ostkust, med barriäröar, sandbankar och landtungor syns ofta egretter rida på vilda hästar, vanliga där i området. Hästarna är kända för att vara både nyckfulla och farliga, så det väcker en viss förvåning att fåglarna tillåts rida på dem. Ibland kan man även få se flera egretter på rad, till synes väntande på sin tur.2

Huruvida hästarna verkligen gillar egretterna, eller kohägrarna som arten kallas på svenska, eller bara tolererar dem är man inte riktigt på det klara med. Men det är knappast ridturen som sådan som lockar fåglarna – låt vara att kohägern är känd som en sällskaplig fågel – utan de insekter och andra smådjur som hästarna rör upp. Den naturliga slutsatsen blir att hästarna tycker det är skönt att bli av med de irriterande krypen. Särskilt de bitande småflugorna, notoriska för Outer Banks.

Ett annat exempel på ett liknande samarbete mellan fåglar och däggdjur är oxhackare och de stora däggdjur som lever i östra Afrika, söder om Sahara. Fåglarna uppehåller sig på ryggen av däggdjuren, såväl vilda som tama. Där letar de i pälsen efter fästingar och insekter, vilka de plockar med sina kraftiga näbbar. Oxhackare sorterar under ordningen tättingar och finns i två olika arter inom sitt släkte.3

Att en till synes svagare djurart putsar farligare djur är inte ett okänt begrepp i naturen. Mest kända är kanske de så kallade putsarfiskarna, som är specialiserade att äta yttre parasiter och lösa hudflikar från andra fiskar. Beteendet finns hos flera olika fiskarter och är vanligast vid korallrev. Där lever putsarfiskarna ofta på en bestämd “putsningsstation” dit andra fiskar söker sig för att bli putsade. Man har räknat till 300 “dagskunder” hos en enda putsarfisk. Även större rovfiskar som annars äter småfisk, kan dessa små putsarfiskar rengöra i full trygghet.4

Tillbaka till kohägern – Bubulcus ibis – är den ganska kort för att vara en häger, runt halvmetern lång med ett vingspann på bortåt en meter. Näbben är kort, grov och spetsig och som vuxen har fågeln en helvit fjäderdräkt.5 En fjäderdräkt som lätt drar till sig blickarna till den ovanliga synen med fåglar ridande på vilda hästar bland sandbankarna i Nordcarolinas och Virginias kustland.

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Banks
2. https://phys.org/news/2019-08-outer-banks-wild-horses-big.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxpecker
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Cleaner_fish
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle_egret

Outer Banks är ett ca 30 mil långt kustområde i östra USA, med sandbankar och landtungor (foton, wikipedia).

Här rider kohägern på vilda hästar, för att komma åt de insekter som hästarna rör upp (foton, pixabay).

Ett likartat beteende har oxhackarna i Afrika, som plockar insekter på stora däggdjur (foto, pixabay).