Fjärilar och fåglar lika snabba

Fjärilar och fåglar förflyttar sig lika snabbt. Åtminstone när det gäller att ta sig fram till sina övervintringsplatser söderut. Det visar en nyligen framlagd forskningsstudie, baserade på data man fått fram genom olika typer av radar. De fåglar och insekter man följt och kartlagt i studien är tättingar och nattflyn.1

Resultaten överraskade forskarna eftersom fåglar flyger så mycket fortare än fjärilar. Hemligheten ligger i att fjärilarna passar på att flyga när de har kraftig medvind. Fjärilarna tar dock en risk med detta, då de riskerar att hamna helt fel.

Men det finns även fåglar som tar hjälp av vinden, då det gäller långdistansflygning. I varje fall gäller det myrspoven som flyttar mellan Alaska och Nya Zeeland, en resa på 11 500 kilometer. Myrspoven ser till att flyga iväg då de har medvind, vilket de dock bara har nytta av under första delen av flygningen.2

En liknande strategi som myrspoven använder sig saltvattenskrokodilerna av. Dessa, de största av alla nutida krokodildjur, använder sig av tidvattensströmmarna och surfar på vågorna. När krokodilerna känner av att tidvattnet är på väg att gå ut, ger de sig av i precis rätt ögonblick för att få skjuts åt rätt håll. Sedan kan de surfa långa avstånd på tidvattnet utan att trötta ut sig. När vattenströmmarna sedan vänder går krokodilerna upp på land och väntar tills vattnet åter flyter åt, för krokodilerna, “rätt” håll.3 – 5

Kanske att fler djur än vad vi idag känner till förstår att utnyttja såväl vind som vattenströmmar, och andra naturens element.

  Myrspoven tar hjälp av vinden, då det gäller långdistanslöpning (foto: pixabay). Se mer https://www.dinosaurier.nu/nyheter/myrspoven-valanpassad-for-langflygning/

Källor:
1. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/03/03/rspb.2011.0058.abstract
2. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000362
3.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/123501139/PDFSTART
4. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/06/crocodiles-know-how-to-ride-the-.html
5. http://www.nature.com/news/2010/100607/full/news.2010.282.html