Monarkfjärilar navigerar med hjälp av antennerna

De amerikanska monarkfjärilens långväga flytt har länge varit ett mysterium för forskarna. Om höstarna flyger fjärilarna från norra USA och Kanada söderut till Kalifornien och Mexiko. Till våren vänder de norrut igen. Det förunderliga är att de hittar tillbaka till samma platser som tidigare generationer  kom ifrån, utan att någonsin ha varit där.

Mycken forskning har lagts ned på att förstå hur fjärilarna hittar. Ännu återstår många frågor att lösa, men några frågetecken har forskarna lyckats räta ut. Det senaste handlar om antennerna. Tidigare forskning har visat att fjärilarna troligen har hjälp av jordens magnetfält och att de navigerar efter solen med hjälp av en biologisk klocka i hjärnan. Nu har forskarna funnit att de även har ljuskänsliga, biologiska klockor i antennerna, som justerar klockorna i hjärnan. Därigenom kan fjärilarna hålla reda på tiden och väderstrecken. Forskarna förstod sambandet då man målade antennerna på några av fjärilarna svarta, och såg att dessa fjärilar förlorade orienteringen efter en tid.

Nu var inte detta en alldeles ny tanke. Forskarna hade hittat en anteckning från 1960 av en fjärilsexpert vid namn Fred Urquhart. Denna hade gjort observationen att fjärilar tycktes desorienterade, då han klippt av deras antenner och kastat ut dem i luften. Nu utvecklade ett amerikanskt forskarteam under ledning av Steven Reppert experimentet vidare, och kom till ovanstående resultat. Men hur vet fjärilarna i vilken riktning de ska navigera, från första början? Den och flera andra frågor återstår att lösa runt de amerikanska monarkfjärilarnas långväga flytt.

Vissa andra insekter har liknande funktioner som monarkfjärilen, då det gäller att navigera efter solen med en inbyggd kompass. Exempelvis navigerar ökenmyrorna efter solens riktning, och har till och med möjlighet att räkna stegen hur långt de gått för att hitta den snabbaste vägen hem. Denna inbyggda “stegräknare” tros vara inarbetad i myrornas nervsystem. (Se “Ökenmyror luktar sig hem” https://www.dinosaurier.nu/nyheter/okenmyror-luktar-sig-hem/)

Men hos såväl ökenmyror som andra insekter gäller det inte så långa avstånd som det de amerikanska monarkfjärilarna tillryggalägger över den nordamerikanska kontinenten.

Foton; pixabay

Källor:
http://www.physorg.com/news173021625.html