Snömakaker saltar potatis

Saltar de japanska snömakakerna medvetet maten? Frågan har uppkommit bland forskarna, då de sett makakerna doppa sötpotatis i havsvattnet. Från början var det för att skölja av strandgruset från sötpotatisar, som besökare lockat fram makakerna med. Men senare sågs de, efter att ha bitit i potatisarna, snabbt doppa ned dem i havsvattnet för att sedan fortsätta äta.

En av makakerna sågs även göra bollar av sand och vetekorn, och kasta ut dem i vattnet. Följden blev att sanden sjönk till botten och vetekornen flöt upp till ytan. Där kunde de lätt plockas upp och ätas av den uppfinningsrika makaken – fria från sand.

De japanska makakerna är i det stora hela välanpassade till vatten. De trivs både med att bada i varma källor och simma vid havsstränderna. I ett klimat där det ibland kan bli meterdjupt med snö, kan man förstå det förstnämnda. Men helt emot snön tycks de inte heller vara, då de setts rulla snöbollar, bara för lekens egen skull. För övrigt uppges de vara mycket nyfikna, och även läraktiga! Om en individ lär sig en ny färdighet tar snabbt hela flocken efter.

Snömakakerna är inte den enda art av makaker som trivs med vatten. Flera andra arter simmar, dyker och plockar sin föda, både ur havet och andra vattendrag. Andra arter har anpassat sitt liv till bergsterräng eller andra typer av miljö. Makaker är en djurgrupp som tycks ha ovanligt rika anpassningsmöjligheter, och visar ofta prov på många olika beteenden och levnadsmönster.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/mg22029480.200-snow-monkey-leaps-into-hell.html#.UsMw2LS27F8
http://www.blueplanetbiomes.org/japanese_macaque.htm

Foto ovan, pixabay

Läs mera om makaker i

Variationsrika makaker

Fiskande makaker

Att se sig själv i spegeln