Variationsrika makaker

För några år sedan upptäcktes en ny art av släktet makaker i nordöstligaste Indien, på gränsen mot Kina. Det rör sig om en tämligen stor population som lever högt upp i bergen, ibland upp emot 3500 meter över havet. Dessa indiska makaker (Macaca munzala) är kraftigt byggda och ovanligt mörka i ansiktet.

Trots att allt fler människor bosätter sig i området, och hotet om skogsavverkning kommer alllt närmare, tycks makakerna trivas och frodas i området. Det var en grupp indiska forskare som närmast snubblade över denna avlägsna makak-population, då de studerade den biologiska mångfalden i området.

Dessa indiska makaker sägs vara den 21:a kända arten av detta apsläkte, som tycks inneha så rika anpassningsmöjligheter, och visar prov på så många olika beteenden och levnadsmönster. Till skillnad från andra apor trivs många makaker väl med vatten. En av de senaste observationerna är då några makaker i Indonesien sågs fånga fisk i floderna i ett par av ögruppens provinser. Dessa så kallade långsvansade makaker är annars kända för att livnära sig på frukt, krabbor och insekter. Men då man sedan länge vetat att många makaker trivs väl med vatten, kommer detta nya beteende knappast som en överraskning.

Långsvansade makaker räknas som en underart till Sydostasiens krabbmakaker. Dessa simmar och leker i havet, plockar musslor vid lågvatten eller dyker ner mot botten efter krabbor. Andra skickliga simmare är de asiatiska rhesusmakakerna, samt de japanska snömakakerna, som badar i varma källor och simmar vid havsstränderna.

Björnmakaken däremot har, likt de nyupptäckta makakerna i Indien, anpassat sitt liv till bergsterräng. En del makaker har lärt sig samarbeta med människan, och dresserats att plocka ner frukter från höga träd. Vid en botanisk inventering på Malackahalvön användes en gång makaker till att plocka ner material från urskogsträdens kronor till vetenskapliga undersökningar.

Källor: Science 2004 vol 306 sid 2184.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crab-eating_macaque

Foto ovan: Långsvansad makak, pixabay.

Läs mer om makaker

Snömakaker saltar potatis

Att se sig själv i spegeln

Fiskande makaker