Dyngbaggar navigerar efter fullmånen

Dyngbaggen kan navigera med hjälp av månsken, även om ljuset är svagt och störs av konstgjort ljus i städer. Om det är fullmåne vill säga. Det har nyligen visats i en studie, av forskare vid Lunds universitet.1-3

Ljus från månen polariseras när det träffar olika partiklar på sin färd genom atmosfären ner till jorden. Forskarna kunde se i studien att styrkan i ljussignalen förändras beroende på hur månen står på himlavalvet. Jämfört med vid fullmåne är det polariserade ljuset bara en tredjedel så starkt vid halvmåne, och bara en femtedel när det är nymåne eller nedan.

Forskarna kunde även se i studien att dyngbaggar är mycket känsligare för polariserat ljus än dagaktiva insekter. Bin använder sig också av polariserat ljus, men enligt forskarna navigerar dyngbaggar lika bra på natten som bin gör på dagen. Förutom polariserat ljus använder dyngbaggar färg- och ljusmönster på himlavalvet vid sin navigation.

Forskarlaget, vid biologiska institutionen i Lund, har tidigare uppmärksammats i samband med en studie att dyngbaggar även tar hjälp av Vintergatan för att rulla bollar i en rak linje i mörkret.4-5 Experiment ovan visar dock att polariserat ljus är viktigast för dessa små skalbaggar att hitta rätt i tillvaron.

Som fossil har såväl dyngbaggar, som deras dyngbollar hittats i olika geologiska lager, även i bärnsten, på många platser runt jorden. Bland de senaste fynden är fossila reden från Sydamerika. 6-10

Källor:
1. https://journals.biologists.com/jeb/article/222/2/jeb188532/2883/Orienting-to-polarized-light-at-night-matching
2. https://phys.org/news/2019-02-dung-beetles-full-moon.html
3. https://www.lu.se/artikel/manens-faser-paverkar-skalbaggar
4. https://www.lu.se/artikel/dyngbaggar-siktar-mot-stjarnorna
5. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2812%2901507-2
6. https://peerj.com/articles/1988/
7. https://www.cmnh.org/science-news/press-room/press-releases/dung-beetles
8. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153570
9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009130
10 https://www.researchgate.net/publication/322777867_Beyond_Coprinisphaera_Fossil_nests_of_dung_beetles

Bild ovan, pixabay

Läs mer om dyngbaggar

Dyngbaggar navigerar efter Vintergatan

Med vindkompass som reservsystem