Fossil fågelunge från Spanien

En fossil fågelunge, som hittats i spanska kritalager, uppges vara det bäst bevarade fossilet i det numera utdöda släktet Enantiornithes.

Det är en väldigt liten fågel det rör sig om, knappt fem cm lång. Lika liten som den minsta nutida fågeln i världen, bikolobrin (Mellisuga helenae) som fullvuxen blir 5 cm. Minst bland våra svenska nutida fåglar är kungsfågeln (Regulus regulus), med en längd på cirka 9 cm.

Enantiornithes är en grupp med fåglar där de flesta av fossilen har tänder, samt klor på spetsen av vingarna, men som för övrigt liknar nutida fåglar. Fullt utvecklade tänder är okänt hos dagens fåglar, fast tandanlag har påvisats hos nutida fåglars foster. Klor på vingarna förekommer även hos nutida fåglar, även om det inte är helt vanligt. Hoatzin, den så kallade zigenarfågeln och turakon, en afrikansk gökfågel, har klor på vingarna medan de är ungar. Medan strutsen och vissa rallarfåglar har klor på vingarna även som vuxna individer.

I samma geologiska lager som fågelfossilet, nämnt ovan, har forskarna även grävt fram stora mängder fossila fiskar och reptiler. Lagren är, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterade till cirka 125 miljoner år.

Källor:
https://phys.org/news/2019-03-ancient-birds-egg.html
https://www.nature.com/articles/s41598-019-41423-7
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/bird-skeleton-flight-evolution-mesozoic-spd
https://en.wikipedia.org/wiki/Enantiornithes

Bild ovan: Världens minsta nutida fågel, bikolobrin/Mellisuga helenae (foto, pixabay).

Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel (bild pixabay).

Turakon och hoatzin har klor på vingarna medan de är ungar, vilket gör dem till goda klättrare (bilder pixabay).