Fåglar bygger fantastiska konstverk

Lövsalsfåglarna (Ptilonorhynchidae) i Australien och Nya Guinea är kända för sina ståtliga byggnadsverk, som hannarna uppför för att imponera på honorna. Dessa lövsalar kan vara upp till två meter höga, där hannarna visar sina prydnads föremål och dansar för honorna i särskilda mönster.

Några arter tillverkar till och med ”målarfärg” av fruktkött, murket trä eller liknande beståndsdelar och målar sina lövsalar. Vissa hannar använder en pensel av barkfragment de tuggat till en tuss av lämpliga mått, vilken de använder vid målningen. Ibland liknar det mest murbruk så att man mer kan tala om att mura.

Den lövsal hannarna bygger upp pyntas sedan med diverse föremål på marken, vilka ofta är olika för olika arter. Dessa kan bestå av små – ofta färgglada stenar, kvistar, blomblad, skalbaggar eller vad hannarna nu hittar i närheten. Vissa fåglar som pyntar med skalbaggsvingar, kan använda hundratals vingar av samma skalbaggeart!

Att lövsalsfåglarna är noga, både med själva lövsalen och hur den dekoreras, har forskarna känt till sedan länge. Nu har forskarna upptäckt att fåglarna är så noga att de till och med placerar pyntet i storleksordning. I varje fall gäller detta en av arterna, Chlamydera nuchalis, eller större kragfågeln som den fått heta på svenska. Ett forskarteam som studerade arten på lite närmare håll upptäckte att lövsalarna byggts så honorna enbart kan se hannarnas uppträdande från en enda vinkel.

Hannarna lägger sedan mindre stenar (om det är stenar som använts) nära och sedan succesivt större stenar längre bort. Detta gör att alla stenar ser likadana ut från honornas synvinkel. Forskarna provade att flytta om stenarna från den storleksordning som fåglarna placerat dem i. Men inom tre dagar hade fåglarna flyttat tillbaka stenarna till sin rätta plats igen.1-2

Forskarna har även upptäckt att en annar art – fläckig lövsalsfågel (Chlamydera maculata) – dekorerar med frukterna till en, med potatisen besläktad planta (Solanum ellipticum). När bären inte längre pryder spelplatsen dumpas dessa i närheten av lövsalen, varpå nya plantor växer upp. Forskarna har noterat upp till 40 nya plantor efter ett år på vissa platser. Även om fåglarna inte avsiktligt odlar nya bär till sina lövsalar, blir detta ändå det indirekta resultatet.3-4

Källor:
1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982210010365
2. https://www.dinosaurier.nu/nyheter/lovsalsfaglar-pyntar/
3. http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2812%2900208-4
4. http://www.newscientist.com/article/dn21736-male-bowerbirds-grow-a-garden-to-attract-a-m ate.html

Bild ovan, satänglövsalsfågel (foto, pixabay).

Läs mer om fåglar som använder redskap

Fler verktyg för kråkor

Lunnefågel kliar sig