Fjäderputsning i nutid och forntid

Det är inte för ros skull som fåglar putsar sina fjädrar, även om det kan se ganska så avslappnat ut. Inte heller är det för att putsa upp sig och se så vackra ut som möjligt.

Nej, putsandet har en betydligt större funktion än så. Dels putsar fåglar fjäderdräkten för att hålla den ren från ohyra, men en nog så viktig funktion är att behålla fjädrarnas värmeisolerande och vattenavstötande egenskaper. Putsandet är även till hjälp för aerodynamiken hos flygkunniga fåglar.

Som en extra utrustning har de flesta fåglar en särskild körtel, så kallad uropygial- eller mer vardagligt kallad gumpkörtel. En körtel som utsöndrar ett oljeaktigt sekret, vilket fåglarna med hjälp av näbben bestryker sina fjädrar med. Allt för att förbättra fjädrarnas isolerande förmåga mot vatten, vind och kyla.1

Nyligen hittade en grupp forskare en sådan gumpkörtel hos ett fågelfossil i berömda Messel Pit i Tyskland.2-3 En gruva med oljeskiffer där man gjort många anmärkningsvärda fossilfynd genom åren. Den fossila körteln sitter i närheten av fågelns stjärtfjädrar och liknar gumpkörtlar hos nutida fåglar.

Vilken fågelart det rör sig om har har forskarna inte kunnat se. Bara att det är en liten fågel, i en gärdsmygs storlek. Men oavsett art ger den fossila uropygialen/gumpkörteln en indikation, att såväl små som stora fåglar, även i forntiden kunde isolera sina fjädrar med hjälp av en sådan.

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uropygial_gland
2. https://phys.org/news/2017-10-fatty-bird-gland-million-years.html
3. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1865/20171050

Nutida änder putsar sina fjädrar.

Alltsedan det första fossilfyndet (en krokodil) gjordes i Messel, i en nu nedlagd gruva, år 1875 har man här hittat en mängd fossil. Det rör sig om vitt skilda arter av däggdjur, reptiler, fåglar, fiskar, insekter och växter. Många av fossilen representerar arter som idag lever i andra delar av världen och i ett annat klimat än dagens Tyskland, som tropiska och subtropiska områden.  (Foton, Wikipedia).