Stritar i nutid och forntid

Stritar (Auchenorrhyncha) är en lite intressant ordning i insektsvärlden, med många speciella funktioner.

Den mest kända lär vara deras kapacitet att hoppa, både högt och långt, i förhållande till sin ringa kroppsstorlek. Spottstritar kan exempelvis hoppa så långt som upp till 70 cm, från den ena växten till den andra. Runt 100 gånger sin egen längd och med en accelerationshastighet på 4000 meter per sekund i kvadrat.1

En annan speciell funktion är de biologiska pumpar som stritar är utrustade med. Med dessa kan stritar suga näring från växtplantor genom att bilda ett undertryck på 1 Mpa – tio gånger högre än normalt lufttryck. En funktion som inte varit känt särskilt länge, utan publicerades för något år sedan i en forskningsstudie. 2-3

En tidigare, men ganska ny forskningsstudie visar att forntida spottstritar parade sig på samma sätt som de nutida. Så kanske stritar haft samma levnadsmönster alltigenom, i såväl dåtid som nutid. Studien gjordes utifrån ett fossil som hittats i kinesiska juralager.4-6 Den forskare som hittade fossilen hade under flera års tid letat metodiskt efter om några insekter bevarats som fossil under parningsakten. Efter att ha sökt igenom otroliga mängder av fossil, kan man bara ana sig till hans glädje då han äntligen fann vad han sökte.

Den fossila insekten från Kina var 15 mm, medan de svenska nutida arterna är mellan 3,5 till 11 millimeter. Spottstritarna är dock större i tropikerna där de flesta av de cirka 2400 av de nutida arterna finns.

De övriga stritarna i insektsgruppen benämns på svenska lyktstritar, kilstritar, sporrstritar, puckelstritar och dvärgstritar. Även cikador eller sångstritar räknas hit, vilka gjort sig mest kända för sitt starka läte, som tillhör de starkaste ljud som frambringas av insekter. Alla stritar har dock ljudalstrande organ på bakkroppen.

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Froghopper
2. https://phys.org/news/2021-07-froghoppers-liquid-vertical-straw-100m.html
3. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.0731
4. https://www.sciencemag.org/news/2013/11/scienceshot-insect-sex-oldest-record
5. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078188
6. https://phys.org/news/2013-11-earliest-copulating-insects.html

Foto ovan: Strimstrit (Macropsinae), en underfamilj i familjen dvärgstritar (Cicadellidae).


Som nymfer lever spottstritarna inuti ett skyddande skumhölje. Det är dessa som vi här i Sverige ser på växtstjälkar under våren och sommaren, därav namnet spottstrit. Till höger en spottstrit (Aprohora alni), som imago på en björkstam.

Läs mer om stritar

Ännu fler fina fossil

Geckoödla tigger honungsdagg av insekt