Visste du att lukten av våren beror på hoppstjärtar!

Lukten av vår! Finns mycket som kan härföras hit förstås. Men tror att flera av oss tänker på den där speciella, jordiga lukten som vi ofta kan känna om våren. Inte minst då fälten plöjs och man gräver om i trädgårdsrabatterna.

Nu har en grupp forskare från bland annat Sverige, vid SLU och Lunds universitet, undersökt var den lukten kommer ifrån. Den kommer från geosmin, ett ämne som produceras av vissa jordbakterier – streptomyceter – när dessa bildar sporer. Doften attraherar jordlevande hoppstjärtar som bland annat livnär sig på bakterier. Då hoppstjärtarna äter streptomyceterna klibbar deras sporer fast på hoppstjärtarnas kroppar och sprids över avstånd som annars inte hade varit möjligt.

Ännu ett intressant exempel på samspel i naturen där båda parter – i detta fall bakterier och hoppstjärtar – gynnas.

Beträffande streptomyceter är dessa till stor nytta för oss människor eftersom de är en av våra viktigaste källor till antibiotika. Över hälften av de antibiotika som används idag kommer från streptomyceter, men vi får även andra läkemedel och nyttiga ämnen från dem.

Hoppstjärtar i sin tur är en egen ordning inom leddjuren, som finns i en mängd olika arter med ett mångskiftande levnadssätt. De flesta arterna är ett par millimeter långa, de längsta cirka 10 mm. Sitt namn har de fått efter den hoppgaffel, som finns hos de flesta arter med vilken de kan slå mot underlaget och hoppa – trots sin litenhet – bortåt 10 meter.

Ett välutrustat litet djur med rika anpassningsmöjligheter. En anpassning som även forntidens hoppstjärtar bör ha haft, då den äldst daterade hoppstjärten (ca 400 miljoner år) var så pass avancerad att den placerats i samma familj som sina moderna släktingar.

Källor:
https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/varen-luktar-jord-av-en-anledning/
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0697-x

Illustration av hoppstjärt på British Museum, London (wikipedia).

När jordens, ofta lite fuktiga, mylla vänds upp i öppen dag infinner sig en speciell lukt av vår. Vem kunde ana att hoppstjärtarna låg bakom?

Läs mer om hoppstjärtar

Frysta ögonblick

Hoppstjärt på djupt vatten

På lift genom historien