Hoppstjärt på djupt vatten

Det landdjur som lever på det djupaste vattnet är en liten hoppstjärt. I varje fall vad som finns observerat och dokumenterat. Det var en spansk forskare som nyligen gjorde upptäckten i en av världens djupaste grottor, i nordvästra Georgien. Med ett djup på 1980 meter besegrades det förra djuprekordet med över 1000 meter. Det delades av en skorpion och en silverfisk och låg på 920 meter.

Hoppstjärtar finns i en mängd olika arter med ett mångskiftande levnadssätt. Sitt namn har de  fått efter den hoppgaffel, som finns hos de flesta arter med vilken de kan slå mot underlaget och hoppa bortåt 10 meter. De flesta arterna är ett par millimeter långa, de längsta ca 10 mm. Trots att de saknar vingar transporteras många arter lätt med vinden. Några av arterna är underjordiska, där de ofta lever i myr- och termitbon och anpassar levnadssättet därefter. Flertalet arter lever dock i markens övre skikt, i synnerhet bland multnande växter. De lever i stor utsträckning av döda växter och är viktiga för dessas nedbrytning. Men vissa arter lever även av levande växter, av svampmycel, pollen, lavar och alger.

Hoppstjärtar kan förekomma i mycket stor täthet. I markens förnaskikt kan det finnas mer än tusen individer per liter, och på stränder och ytan av vattensamlingar kan det förekomma täta mattor av hoppstjärtar. Särskilt kända är de så kallade glaciärlopporna som ibland kan uppträda i mycket stora koncentrationer på glaciärer och snöfält, speciellt i Alperna, där de lever av mikroskopiskt små alger och vinddrivna pollenkorn. Och – som nämnts ovan, vissa arter lever i undervattensgrottor, på ett djup av nästan 2000 meter

Det är fascinerande att tänka på att dessa, ofta förbigångna småkryp finns i en sådan mångfald och lever ett på sitt sätt märkliga liv. Tala om rika anpassningsmöjligheter hos ett av de mindre djuren i skapelsen!

Källor: http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/02/scienceshot-an-arthropod-version.html?ref= hp
http://en.wikipedia.org/wiki/Springtail
http://www.ne.se/lang/hoppstj%C3%A4rtar?i_h_word=hoppstj%C3%A4rt

Illustration av hoppstjärt på British Museum, London (wikipedia).

Bilden ovan – nutida hoppstjärt på vattenyta, foto pixabay.