Ännu fler fina fossil

I en nedlagd gruva i Labrador på Kanadas östkust har forskarna, bland andra fossil, hittat en fossil insektsvinge klassificerad till en familj av cikador – Tettigarctidae.

Enligt forskarna var det tack vare vingribbornas mönster på den fossila vingen som gjorde att man lätt kunde avgöra till vilken grupp som insekten hörde. En insekt som nu förärats med ett eget släkt- och artnamn – Maculaferrum blaisi.1-4  Gruvan, där forskarna hittat fossilen, ligger i en geologisk formation, The Redmond Formation, som sträcker sig genom Newfoundland och Labrador med flera fossilförande lager. Cikada-vingen nämnd ovan är från krita.5

De forskare som upptäckte fyndet av cikada-vingen har tidigare även hittat växtfossil i gruvan. Fossil som visar att det tidigare i historien rådde ett varmare klimat och annan växtlighet i området, där nu tajga och tundra mestadels tagit över.6-7

Tillbaka till cikadans fossila vinge, är det långt ifrån den enda sköra insektsvingen som hittats som fossil på ett flertal platser runt jorden. Detta visar hur snabb fossiliseringsprocessen varit, oavsett var i världen de påträffats.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-02-fossilized-wing-clues-labrador-biodiversity.html
2. https://www.the-scientist.com/image-of-the-day/image-of-the-day-hairy-cicada-67223
3. http://www.app.pan.pl/article/item/app006692019.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Tettigarctidae
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Redmond_Formation
6. https://phys.org/news/2019-08-newly-labrador-fossils-clues-ancient.html
7. https://datadryad.org/stash/dataset/doi:10.5061/dryad.bg7pd54

Cikador tillhör gruppen stritar, och kallas även för sångstritar. De har gjort sig kända för sitt starka läte, som tillhör de starkaste ljud som frambringas av insekter.  (Nutida cikador, foton pixabay.)