Ekolokalisering hos forntida tandval

Nutida tandvalar, som exempelvis delfiner och späckhuggare, använder ekolokalisering med ultraljud för att hitta sin föda. Kanske att även även bardvalarna gör det, men här har forskarna inte någon vetenskaplig dokumentation att stödja sig på. Bland bardvalarna återfinns bland annat världens största däggdjur, blåvalen.

Nu har forskarna studerat en fossil skalle från en tandval, och upptäckt flera egenskaper som tyder på att även denna haft förmågan till ekolokalisering. Den fossila skallen, tillsammans med en del andra fossil-lämningar, har hittats i South Carolina i USA. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilen daterade till ca 28 miljoner år.

Tandvalar livnär sig i huvudsak av fisk och bläckfisk. Att hitta sin föda med hjälp av ekolokalisering bör vara till stor hjälp i mörka vatten. Studiet av den fossila skallen från South Carolina indikerar att även forntida tandvalar hade den förmågan.

Källor:
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13086.html
http://news.sciencemag.org/paleontology/2014/03/fossil-whale-offers-clues-origins-seeing-sound
http://phys.org/news/2014-03-fossil-species-early-echolocation-toothed.html

 

Nutida delfiner och späckhuggare, foto wikipedia.