Simsons sigill?

Är det Simsons sigill, eller något relaterat till honom, som hittats i Israel? Sigillet är ca 15 millimimeter i diameter och föreställer en människa och ett lejon. Det har daterats till någonstans runt 1100-talet f Kr.

Arkeologerna hittade sigillet, tillsammans med andra fynd, på en utgrävningsplats i Bet Shemesh. Dagens Bet Shemesh ligger på samma plats som Bibelns Bet Shemesh, omnämnd i Josua bok i Gamla testamentet. I samma område låg de bibliska städerna Sorga och Estaol. Det är ett par av de städer som omnämns tillsammans med Simson i Domarboken. En av Simsons bedrifter som omnämns där är då han med bara händerna dödade ett lejon (Dom 14:6).

Några självklara kopplingar går naturligtvis inte att dra – men lite intressant är det! Berättelsen om Simson finns att läsa i Domarboken 13-16.

Källa:
http://phys.org/news/2012-08-ancient-substance-legend-samson.html

Simsons bedrift med lejonet har varit ett omtyckt motiv i konsten, tiderna igenom, här ett par exempel.

 

Staty från 1700-talet av Michail Kozlovskij vid Peterhof, Ryssland. (Översta bilden och till vänster, foton, pixabay.)

Målning från början av 1500-talet av Lucas Cranach den äldre. (Bilden till höger, foto, wikipedia.)