Gammal gata från Pilatus dagar

En stenlagd gata i Jerusalem har daterats av arkeologerna till Pontus Pilatus dagar. Gatan upptäckts redan i slutet av 1800-talet, men har först nu undersökts noga av arkeologerna.

Under gatans beläggning har man hittat över hundra mynt med dateringar från 17 till 31 e Kr. Enligt forskarna är de mynt som präglades cirka tio år efter, de mynt som hittades under gatan, betydligt vanligare. Men då ingen av de senare präglade mynten hittats under gatan, utgår man ifrån att gatan bör ha byggts under tiden för de förstnämnda myntens datering.

Forskarna tror att det även var Pilatus som beslutade om att denna väg skulle byggas. Vägen, som är 600 meter lång och åtta meter bred, leder fram till tempelberget innanför det gamla Jerusalems stadsmurar. Troligen användes den av pilgrimer på väg att tillbe i Jerusalems tempel, och löpte även längs Siloadammen.

Gatan är uppbyggd av samma slags stora stenplattor, som var vanliga i hela Romarriket. Forskarna beräknar att runt 10 000 ton av brutna kalkstensblock bör ha gått åt. Ett imponerande byggnadsverk, där väl skickade arbetare och hantverkare varit involverade.

Ett par tusen år senare har nu gatan grävts fram under lager med spillror av diverse vapen, nedbrända träd med mera, som tros härstamma från Jerusalems förstöring år 70 e Kr. En intressant nyupptäckt, men samtidigt ett sorgligt minnesmärke tillsammans med annat som gick under vid den tiden.

Källor:
https://phys.org/news/2019-10-archaeologists-uncover-year-old-street-jerusalem.html
https://tandfonline.com/doi/full/10.1080/03344355.2019.1650491

Översta bilden, mynt präglade av Pontus Pilatus, (wikipedia).

En inskription på en kalkstensplatta som påträffats vid utgrävningar i Caesarea Maritima, (foto, pixabay.) Av inskriptionen går att utläsa att Pilatus var prefekt. Caesarea Maritima är en gammal hamnstad, nära den moderna staden Caesarea i Israel. Staden grundades under 400-talet före Kristus. Då den tillföll Herodes den store byggde han upp den till en betydande hamnstad, med plats för trehundra båtar.  Mer info om Caesarea Maritima i länken. https://web.archive.org/web/20120304174540/http://www.bibleplaces.com/caesarea.htm

Rester av den antika romerska akvedukten, samt hamnen vid nutida Cesarea, (foton, wikipedia).