Om koalor genom tiderna

Dieten för dagens koalor består nästan enbart av eukalyptusblad. Men så har det inte alltid varit. I varje fall om man får tro de forskare som studerat några fossila skallfragment från koalor som hittats i Australien.

Sina slutsatser drar forskarna utifrån fossilens ansiktsform, käke och tänder, vilka uppvisar skillnader med dagens koalor. Man tror bland annat att forntidens koalor inte behövde tugga maten lika länge som nutida koalor, vilka nästan enbart äter hårdsmälta eukaplyptusblad. Forskarna tror dock att den stillsamma tillvaro, som är så betecknande för dagens koalor delades med de forntida. Tidigare fossil från koalan är små och fragmentariska, men forskarna har klassificerat tre utdöda släkten, som i stort liknar dagens koala. Idag finns ett enda släkte, ja bara en art av koalor kvar.

Koalor har en mycket låg ämnesomsättning, och sitter större delen av dygnet mest orörliga i en grenklyka. De sover ca 19 timmar om dygnet, och är även i vaket tillstånd tystlåtna. Vid hot och under parningstiden (gäller hanen) kan de dock frambringa ett nasalt ljud, som kan höras bortåt en kilometer. Forskarna tror att även detta beteende, olikt andra pungdjurs, fanns hos forntidens koalor. Denna slutsats drar man utifrån benstrukturer i mellanörat, som är lika hos fossilen och nutida koalor.

Rent allmänt om koalan kan sägas att den har flera karaktärsdrag, anpassade till dess trädlevande tillvaro. Ovanför bäckenet har de ett parti med särskilt tjock och grov päls vilket förhindrar att den glider ner från grenarna. Tummen och pekfingret kan hållas mot de övriga tre fingrarna, vilket tillsammans med stortån som kan röras oberoende av de andra, ger en bra gripförmåga. Vassa klor hjälper koalan till ett fast tag i eukalyptusträdens släta bark. Allt detta gör koalan till en utmärkt klättrare.

Speciellt hos koalan är också den över två meter långa blindtarmen, genom vilken koalan kan tillgodogöra sig den svårsmälta födan som blad och skott från eukalyptusträden utgör. Om denna är en anpassning, som bildats under tidernas gång, tillsammans med den speciella dieten, är omöjligt att veta, då det inte är något man kan hitta hos fossilen.

Det man kan se av fossilen är att det i forntiden fanns en rikligare växtlighet med stora lummiga skogar. Vilket betyder att koalan hade mer att välja på, vilket nu forskarna visat att de gjorde.

Källor:
http://www.physorg.com/news180469378.html
http://www.physorg.com/news184308529.html

Dieten för dagens koalor består nästan enbart av eukalyptusblad, men så har det inte alltid varit. Sina slutsatser drar forskarna utifrån fossilens ansiktsform, käke och tänder, vilka uppvisar skillnader med dagens koalor.

Koalor har en mycket låg ämnesomsättning, och sitter större delen av dygnet mest orörliga i en grenklyka. De sover ca 19 timmar om dygnet, och är även i vaket tillstånd tystlåtna. (Samtliga foton, pixabay.)

Läs mer om koalor

Coolt för koalor

Koalans ”extra stämband”