Koalans “extra stämband”

Koalor är vanligtvis ganska tystlåtna djur. Vid hot och under parningstiden kan hannarna dock frambringa ett nasalt ljud, som kan höras bortåt en kilometer. Forskarna tror att detta beteende, olikt andra pungdjurs, fanns även hos forntidens koalor. Denna slutsats drar man utifrån benstrukturer i mellanörat, som är lika hos fossila och nutida koalor.1

När forskarna specialstuderat koala-hanars läten har man upptäckt att deras röst låter betydligt dovare än väntat. För trots att djuren endast väger runt åtta kilo, och har ett stämband på knappt centimetern, är ljudfrekvenserna på samma nivå som hos elefanter. Förklaringen bakom detta – som forskarna fann i sin studie – är ett organ i koalans svalg man före denna studie inte känt till. Ett ljudproducerande organ som närmast kan liknas vid ett extra stämband, och som inte är känt hos något annat landlevande däggdjur.

Enligt forskarna i studien har även koala-honorna visat sig kunna framställa likartade läten, dock inte i samma omfattning som hannarna. Och nu funderar forskarna  över om det lågfrekventa ljudet fungerar som en slags idenfikation för hannarna.2-3

Källor:
1. http://phys.org/news/2009-12-loud-lazy-didnt-gum-ancient.html
2. http://www.newscientist.com/article/dn24682-zoologger-how-koalas-make-their-deep-seductive-grunts.html#.Up1-zuK27F8
3. http://www.nature.com/news/discovery-of-organ-explains-koalas-super-bass-notes-1.14275

Foto ovan, pixabay

Läs mer om koalor

Coolt för koalor

Om koalor genom tiderna