Nytt fossil bekräftar “Ida” som släkt med dagens lemurer

Fossilet “Ida” fick stora rubriker för en tid sedan, då den norske paleontologen Jörn Hurum med team, gick ut stort och presenterade det som en felande länk. Som en hyllning till Darwin under “Darwinåret” fick den lilla primaten det vetenskapliga namnet Darwinius masillae.1-3

Nu var det inte en felande länk mellan apa och människa som forskarna i första hand åsyftade, utan en länk mellan det evolutionsforskarna menar vara olika utvecklingslinjer i primaternas utvecklingsträd. Men i den mediacirkus som uppstod framställdes “Ida” som mänsklighetes urmoder, och blev till den felande länk mellan apa och människa som så länge sökts och aldrig hittats.

Uppståndelsen kring fyndet försvann dock ganska snabbt, då flera forskare redan från början ifrågasatte fyndet som en felande länk. Mest såg dessa forskare “Ida” som en släkting till dagens lemurer. I första hand lyfte man fram det intressanta med att man funnit ett ovanligt välbevarat och nästan komplett fossil. Förutom en saknad tandkam (bildad av underkäkens fram- och hörntänder) och en särskild klo, vilka båda i första hand används för att putsa pälsen, tycks djuret mest ha liknat dagens lemurer.

Nu har publiceringen av ännu en fossil primat – Afradapis longicristatus – aktualiserat “Ida” på nytt, genom att dessa båda fossila former har flera gemensamma drag. Ett amerikanskt forskarteam har studerat Afradapis-fossil från Egypten och jämfört dem med åtskilliga fossila och nutida apor. Deras slutsats är att Afradapis representerar en forntida släkting till dagens lemurer och lorisider, och konstaterar att varken Afradapis eller Darwinius är någon urmoder till människan. (Lorisider tillhör samma underordning av primater som lemurer – så kallade halvapor.) Enligt det amerikanska forskarteamet tillhör de en idag utdöd primatgrupp.4

Hurum ger dock inte upp så lätt. Han instämmer i att Afradapis och Darwinius är släkt, men menar att det amerikanska forskarteamet har feltolkat sina resultat. Flera andra forskare, bland dem Per Ahlberg – professor i evolutionär biologi vid Uppsala universitet – ser dock den nya studien som en mycket noggrann sådan. I en intervju på svenska vetenskapsradion säger han bland annat – “På det här sättet får man resultat som man faktiskt kan lita på. Och det resultat vi ser, skiljer sig väldigt mycket från all den hype som var kring Ida när det djuret först upptäcktes.”

Det finns dock några drag i tanduppsättningen som Afradapis eller Darwinius delar med de så kallade stora aporna (som schimpanser och gorillor), och som Hurum tar som stöd för ett gemensamt ursprung. Men enligt Ahlberg är dessa bara funktionella drag, som behövs för att man ska leva ett visst liv, i det här fallet som lövätare.5

Klart är att den nya studien av Afradapis-fynden höjer “Idas” status som lemur.

Källor:
1. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005723
2. http://www.newscientist.com/article/dn17202-qa-j%C3%B8rn-hurum-on-ida-media-hype-a nd%20-primate-evolution.html
3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8057465.stm
4. http://www.physorg.com/news175350798.html
5. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramID=406&artikel=3183777

Foto ovan: Vy över Messel Pit i Tyskland, en gruva med oljeskiffer där man gjort många anmärkningsvärda fossilfynd genom åren (wikipedia).

Läs mer om utdöda lemurer

Utdöda lemurer visar på större mångfald