Utdöda lemurer visar på större mångfald

Fossil från två utdöda lemurer har nyligen aktualiserats i den vetenskapliga pressen. Det ena fyndet talas visserligen om i termer som lemurliknande, men det är det som fått den största uppmärksamheten. Mest går fyndet under namnet “Ida”, men det mer vetenskapligt korrekta namnet lyder Darwinius masillae.1-4 Den vetenskapliga publiceringen av det andra fyndet rapporteras komma i den franska tidskriften Comptes Rendus de l’Académie des Sciences Palevol, under slutet av sommaren. Det omnämns dock redan nu på några online-sidor med vetenskaplig inriktning. 5 Några större rubriker har det fyndet inte fått, och kommer knappast att få det heller.

Utdöd jättelemur från Madagaskar

Fossilet efter den sistnämnda lemuren är ett så kallat subfossil, en benämning som används då organismen bara delvis mineraliserats och förvandlats till fossil. Lemuren hade en beräknad vikt på 35 kg och har klassificerats till ett släkte av jättelemurer som dog ut ganska nyligen. Lemuren benämns dock som en ny art – Palaeopropithecus kelyus. Två ännu större arter av dessa jättelemurer var kända sedan tidigare. Forskarna tror att några av den ena arten fortfarande fanns kvar på Madagaskar så sent som på 1500-talet. (De största av dagens lemurer väger som mest 4 kg och de minsta bara några gram.)

Ida – en lemur

Den förstnämnda “lemuren” har fått betydligt större uppmärksamhet. Det var nästan så att fossilet som sådant försvann i all den mediacirkus som uppstod. Allt detta går vi inte in på här, men nöjer oss med att konstatera att mer seriösa forskare i första hand lyfte fram det intressanta med att man funnit ett ovanligt välbevarat, och nästan komplett fossil. Det fanns till och med spår av maginnehåll och päls på detta fynd. Förutom en saknad tandkam (bildad av underkäkens fram- och hörntänder) och en särskild klo, vilka båda i första hand används för att putsa pälsen, tycks djuret mest ha liknat dagens lemurer. Fossilet är dock ännu inte undersökt till fullo. Forskarna hoppas att kunna publicera kompletterande fakta om ungefär ett år.

Fyndplatsen

Om själva fossilet höll på att komma bort i den mediala hanteringen, så gjorde fyndplatsen det ännu mer. Den i sig oansenliga platsen är dock känd bland palaeontologer över hela världen för dess fossilrika eocenlager, daterade enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan till ca 47 miljoner år.6 7  Lagren ligger ca 60 meter ner i jorden i en nu nedlagd gruva, utanför den lilla orten Messel i sydvästra Tyskland. Tidigare har man här utvunnit oljeskiffer, järnmalm och brunkol, och när detta inte längre var lönsamt var gruvan på väg att fyllas igen. Efter många turer runt detta är nu platsen deklarerad hos UNESCO som ett världsarv.

En mångfald av fossil

Det första fossilfyndet som gjordes i gruvan (1875) var av en krokodil och efter det har många intressanta och överraskande fossil hittats här. Utgrävningarna pågår fortfarande och rikliga mängder av fossil hittas kontinuerligt. Det rör sig om vitt skilda arter av däggdjur, reptiler, fåglar, fiskar, insekter och växter. Många av fossilen representerar arter som idag lever i andra delar av världen och i ett annat klimat än dagens Tyskland, som tropiska och subtropiska områden.

Bland annat har man hittat myrslokar, som idag bara lever i Sydamerika och tapirer som mestadels lever i regnskogar. Av den rika mängden fossila insekter kan vi nämna vandrande pinnar, som idag lever i tropiska och subtropiska områden. Bland fossila växter kan vi plocka fram cashewnötter som trivs bäst i varma och fuktiga områden. Och så lemurer, som idag bara lever på Madagaskar. Om nu “Ida” var en lemur var det inte den första som hittats här i Messel. För några år sedan rapporterterade forskarna om fossilet från en annan utdöd lemur , som likt “Ida” var mycket välbevarat. Här kunde man också se vad den ätit, då maginnehållet av frukt och löv fanns bevarat.

Fossilfynden från Madagaskar och Messels nu nedlagda gruva visar att det i det förgångna både fanns en större biologisk mångfald och en större spridning av olika arter över jorden. De visar också att det i nutida Tyskland rådde ett annat klimat i det förgångna, mer likt en tropisk regnskog.

Källor:

  • 1. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005723
  • 2. http://www.newscientist.com/article/dn17173-why-ida-fossil-is-not-the-missing-link.html
  • 3. http://www.newscientist.com/article/dn17202-qa-j%C3%B8rn-hurum-on-ida-media-hype-a nd%20-primate-evolution.html
  • 4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8057465.stm
  • 5. https://phys.org/news/2009-05-million-year-old-fossil-primate-family-tree.html
  • 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Messel_Pit
  • 7. New Scientist 2003 vol 177 apr 5 sid 26.

Foto ovan, vy från Messel pits fossilrika lager (wikipedia).