Nyckelpigor och bladlöss

Nyckelpigor och bladlöss – ofta man ser dem tillsammans. Inte för att de trivs tillsammans, men som bekant gillar nyckelpigor bladlöss som föda. Den sjuprickiga nyckelpigan kan exempelvis äta 40 bladlöss per dag.

Nu funderar forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet om kanske blotta lukten av nyckelpigor kan skrämma bort bladlöss från odlingar. I tidigare undersökningar har forskarna lockat nyckelpigor till ett fält med hjälp av vaxkulor – spetsade med lukt som nyckelpigor gillar. När nyckelpigorna sedan har rört sig runt på fältet har detta visat sig vara avskräckande för bladlöss.

Om metoden fungerar i större skala skulle det vara ett skonsamt sätt att bekämpa bladlöss på. Då bladlöss inte bara äter av växterna, utan också sprider rödsot (en fruktad virussjukdom) är detta i högsta grad angeläget.1

Den sjuprickiga nyckelpigan (Coccinella septempunctata) är bara en av ca 4 500 arter, varav ca 70 arter i Sverige. De flesta nyckelpigor har ett tydligt prickmönster, dock inte alla och färgen kan variera. Förutom den välbekanta röda färgen ingår oftast svart, gult eller brunt.

För några år sedan publicerades en intressant studie, av japanska forskare, om hur nyckelpigan kombinerar flygvingarnas flexibilitet med tillräcklig stabilitet att kunna flyga. Man fann bland annat starka ådror längs vingsidorna som veckar ihop vingarna i ett origami-liknande mönster, när nyckelpigan landar. Och blir på så sätt snabbt raka igen, då täckvingarna åter öppnas.

“Vingen har ingen led” säger en av forskarna bakom studien.“Som regel behöver rörliga strukturer många olika delar. Men nyckelpigor använder sig av ett effektivt rörelsemönster av flexibilitet och elasticiet, och åstadkommer en i sig komplex omvandling på ett enkelt sätt”.2-4

En fantastisk design hos dessa, våra så omtyckt nyckelpigor, likt så många andra exempel ur skapelsens mångfald.

Några av det 70-tal arter av nyckelpigor som lever i Sverige.

Källor:

1.https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-biologisk-bekampning-cbc/forskning/biologisk-mangfald-och-bevarande-biologisk-bekampning-med-insekter-och-spindeldjur/
2. https://www.newscientist.com/article/2131109-ladybirds-transparent-shell-reveals-how-it-folds-its-wings/
3. https://phys.org/news/2017-05-unfolding-mechanism-ladybug-wings.html
4. https://www.pnas.org/content/114/22/5624

Läs mer om nyckelpigor

Flyg nyckelpiga flyg …