Hästar känner igen sig i spegeln

Att känna igen sig själv i en spegel betraktas ofta av forskarna som bevis på att ha någon form av självmedvetande. Och länge trodde forskarna att det, förutom människan, endast var de stora aporna som kände igen sin egen spegelbild.

På senare år har dock forskarna upptäckt att fler djur har samma självmedvetenhet. Det gäller bland annat delfiner, elefanter, rhesusapor och skator. Nu visar det sig att även hästar besitter den förmågan, vilket några italienska forskare visat i en studie.

Och frågan kommer osökt – vilket djur blir det härnäst?

Källor:
https://sciencex.com/news/2021-04-horses-mirror.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-021-01502-7

Studier som visar att olika djur känner igen sig i en spegel blir alltflera. Hästen är den sista i raden. (Samtliga foton, pixabay.)

Se mer om dessa studier

Att se sig själv i spegeln

Elefanter intelligentare än schimpanser

Skatan i spegeln