Nötätande, verktygstillverkande apor

Kapucinapor är kända för sin skicklighet i att använda verktyg, samt noggrannhet i att välja just de rätta. Inte minst gäller det stenar som aporna använder för att öppna skalet på olika slags nötter och hårda frukter. Stenarna används som hammare på de nötter som kapucinerna placerat på ett hårt underlag, som en större sten eller en hård trädrot.

I marken under en nutida kapucinkoloni, i Brasiliens regnskog, upptäckte forskarna nyligen under en utgrävning gamla nötknäckarstenar.1- 2 De äldsta stenarna där har daterats till cirka 3000 år, och analysen av stenarna visar att storleken och tyngden på dem har varierat genom tiderna. Vilket tyder på att apornas diet även gjort det. Rent logiskt utgår forskarna ifrån att det är kapucinapor som använt dessa stenar, även om det inte finns något arkeologiskt fynd som visar att så är fallet. Så – åtminstone någon av de platser där kapucinerna lever idag har varit en och densamma, sedan mycket lång tid tillbaka.

När det gäller nutida kapuciners bruk av verktyg kan nämnas att de även använder stenar för att gräva ur rötter. Samt att de använder käppar för att nå mat som ligger utom räckhåll. Några kapucinapor har även setts använda pinnar för att komma åt innehållet i kajmanägg.3

Andra apor som använder verktyg är makaker och chimpanser. Men även flera andra inom djurvärlden använder olika former av redskap. Ett är havsuttern, som använder just stenar för att knacka bort snäckor från havsbottnen, öppna skalen på dessa och som städ på bröstet för att slå emot. Bland fåglar har kråkfåglar visat sig särskilt skickliga – de kaledoniska är smått legendariska – och till och med fiskar har setts använda redskap.

Källor:
1. https://phys.org/news/2019-06-evidence-capuchin-monkeys-tools-years.html
2. https://www.nature.com/articles/s41559-019-0904-4
3. https://www.newscientist.com/article/dn28522-capuchin-monkeys-use-sticks-as-shovels-to-dig-out-caiman-eggs

Foton, pixabay

Läs mer om kapuciner

Verktyg eller stenflisor?

Rätt verktyg för kapuciner

Om kapucinapor