Verktyg eller stenflisor?

Att skilja stenflisor från faktiska verktyg bland forntidsfynd är inte alltid det lättaste. Och att forskarna mer än en gång fått ändra på klassificeringen är kanske inte så konstigt.

Nu har en upptäckt bland nutida kapucinapor fått forskarna att fundera lite närmare på de fynd man gjort av vassa stenskärvor, man trott varit tidiga stenverktyg. I Brasilien finns nämligen en art av kapucinapor som slår stenar mot varandra så att det bildas likadana skärvor, som man trott att människor har gjort.

Man kunde nu kanske tro att forskarna omvärderar fynden till att ha tillverkats på samma sätt, av några av dessa apors forntida fränder. Men man ser det istället som intressant för hur verktygsanvändning kan ha uppstått hos människan. Något lite långsökt kan man tycka, då det inte ens bland evolutionsforskarna finns någon hypotes att människan utvecklats från kapucinapor.

Någon teori bakom de nutida kapucinapornas beteende har inte forskarna, möjligen av nyttan att slicka i sig mineral från stenarna. Forskarna har inte heller sett aporna använda stenskärvorna till något. Varpå någon har föreslagit att kanske den tidiga människan från början gjorde på ett liknande sett, oavsiktligt till att börja med. För att så småningom komma på idén att använda flisorna avsiktligt till något.

Studien i Nature, rapporterad ovan, börjar med “Vår förståelse av teknologins framsteg skapar vår förståelse av mänskligheten.” Men är det istället något av det motsatta? Att man skapat en teori av hur människan utvecklats, och tolkar sedan in de fynd som görs i den teorin. Istället för att se de fynd som liknar stenskärvor, som just stenskärvor. Vilka kanske slogs isär oavsiktligt av några forntida apor, kanske rent utav kapuciner?

Källor:
Nature 2016, Profitt et al “Wild monkeys flake stone tools” – http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature20112.html
https://www.newscientist.com/article/2109708-some-of-our-stone-age-tools-may-just-be-crafty-monkey-throwaways/
http://phys.org/news/2016-10-monkeys-stone-flakes-humans-unique.html
https://www.sciencenews.org/article/wild-monkeys-throw-curve-stone-tool-makings-origins