Primitiv ål?

En ål som av forskarna fått epitetet “levande fossil” upptäcktes för en tid sedan i undervattensgrotta på 35 meters djup, utanför Palau i Stilla havet. Enligt biologerna är den “förvånansvärt lik de första ålarna som simmade omkring för cirka 200 miljoner år sedan”.

Trots likheten har den klassificerats, inte bara till en ny art – Protoanguilla palau – utan till en helt ny familj av ålar. Ålen uppges ha utvecklats helt självständigt under de senaste 200 miljoner åren. Men trots den långa utvecklingen uppges den vara primitivare än andra nutida ålar. Ja, den uppges till och med vara ännu primitivare än den äldsta fossila ål som hittats.

Det som inom evolutionsforskningen räknas som primitivt är dock ofta inte vad man direkt tänker på – något enkelt, utan likheten med de äldst daterade fossilen. Så – ju äldre datering, desto primitivare. Då det gäller den nyupptäckta ålen, består det primitiva i att konstruktionen av flera skall-ben skiljer sig från andra nutida ålar, men liknar dem hos fossila arter.

Källor:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/09/16/rspb.2011.1289.full.pdf+html
http://www.physorg.com/news/2011-08-fossil-eel-squirms.html
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14547942

Bild ovan, vy från Palau (foto, pixabay).