Geckofot i bärnsten

Delar av en geckoödla som fastnat i bärnsten har hittats i Burma (eller Myanmar som den sittande militärregimen nu benämner landet). De delar som finns bevarade är en fot med några tår och en bit av svansen. Fotsulan är helt intakt med de häftlameller och de tunna små hårborst med vilka nutida geckon fäster så lätt vid tak, väggar och givetvis även på växter ute i det fria.

En normal geckofot är utrustad med ca 500 000 tunna små hårborst – setae, med en diameter 10 gånger mindre än människans hår. Dessa strån är uppbyggda på ett sådant sätt att det bildas elektrodynamiska krafter som hjälper ödlorna att hålla sig fast. Fossilen från Burma visar att även den forntida geckoödlans fot var utrustad på samma sätt som dagens. Därom vittnar den geckofot som fastnat i kådan och tiden.

Källor:
https://phys.org/news/2008-08-oldest-gecko-fossil.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080902163920.htm

Foto, pixabay