Getingar – ännu mer nyttiga än du trott

Getingar förtjänar att bli lika högt värderade som bin och andra insekter, om man ser till deras betydelse i naturen, på många olika områden. Det fastlås i en nypublicerad forskningsstudie.1-3

I studien lyfter forskarna bland annat fram getingars betydelse för jordbruket. Som skadedjursbekämpare reglerar de förekomsten av bladlöss och olika slags larver på jordbrukets grödor. I Brasilien spelar de exempelvis en betydelsefull roll, då de äter skadedjur på majs och sockerrör, detta lands så värdefulla grödor. Även som pollinatörer har getingar en avgörande betydelse för jordbruket världen över – men även för många vilda växter.

Forskarna i studien hittade getingar på 960 olika växter. Bland dessa fanns 164 som är helt beroende av just getingar för sin pollination. Men många getingar besöker även olika sorters växter, så de kan sägas stå som garanter om några växter förlorar sin primära, lokala pollinatör. I studien visar forskarna även på getingars betydelse inom medicinen, då deras gift och saliv har antibiotiska egenskaper. Några arters gift har även visat lovande resultat på cancerforskningens område.

I en tidigare studie gick några från samma forskarteam ut med en enkät till allmänheten i flera olika länder, då man då man märkt att det inte finns lika stor drivkraft, från officiellt håll, att bevara getingar som att bevara bin – trots att båda dessa insektsgrupper sägs vara hotade. Den slutsats man kom fram till var att det saknas kunskap och förståelse, om vilken roll som getingar spelar i naturen. I denna studie visade det sig också att det var mycket mindre populärt bland forskare att publicera vetenskapliga artiklar om getingar, jämfört med bin.4-5

Nu har dessa forskare alltså gått vidare i sin forskning med fördjupade kunskaper om dessa nyttiga – och även mycket vackra insekter. Låt oss hoppas att forskarnas kunskaper sprider sig hos såväl allmänheten som i forskarvärlden.

Källor:
1. https://phys.org/news/2021-04-wasps-valuable-ecosystems-economy-human.html
2. https://phys.org/news/2021-04-wasps-underrated-pollinators.html
3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12719
4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/een.12676
5. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918195342.htm

Getingar pollinerar många olika slags växter, forskarna i studien hittade dem på 960 olika. Här några av de svenska arter de besöker.

Läs mer om nyttiga getingar

Nyttiga getingar