Äldsta flöjterna

Forntidens européer var musikaliska och skickliga flöjtblåsare. Det visar några fynd från Jurabergen i sydvästra Tyskland. Nyligen hittades här några flöjter, som sägs vara bland världens äldsta musikinstrument. Lagren där de hittats är, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterade till ca 35 000 år. De  representerar den tidpunkt då de första representanterna av Homo sapiens (Cro-magnon) kom till Europa.

Den bäst bevarade flöjten hittades i olika delar men visade sig vara nästan komplett då de olika delarna sammanfogades. Flöten är drygt 20 cm lång med en diameter på 8 mm, har fem fingerhål och V-formade skåror i ena änden. De sistnämnda utgjorde förmodligen munstycket. En rekonstruktion av en mindre flöjt från samma fyndplats, visar att dessa forntidens flöjter gick utmärkt att spela på och lät lika de flöjter som tillverkas idag.

Den mindre flöjten var gjord av svanben, den större av strålbenet från en gåsgam. Den sistnämnda är en rovfågel som inte längre finns kvar i Tyskland. Den lever dock kvar längre söderut i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. På samma fyndplats som benflöjterna har arkeologerna även hittat flöjter i elfenben, en kvinnofigur i elfenben och andra fynd. Tillsammans visar fynden att de människor som i forntiden befolkade Jurabergen var såväl  musikaliskt sinnade som skickliga hantverkare.

Källor: