Äldsta flöjterna

Forntidens européer var musikaliska och skickliga flöjtblåsare. Det visar några fynd från Jurabergen i sydvästra Tyskland. Nyligen hittades här några flöjter, som sägs vara bland världens äldsta musikinstrument.1-3

Den bäst bevarade flöjten hittades i olika delar men visade sig vara nästan komplett då de olika delarna sammanfogades. Flöten är drygt 20 cm lång med en diameter på 8 mm, har fem fingerhål och V-formade skåror i ena änden. De sistnämnda utgjorde förmodligen munstycket. En rekonstruktion av en mindre flöjt från samma fyndplats, visar att dessa forntidens flöjter gick utmärkt att spela på och lät lika de flöjter som tillverkas idag.

Den mindre flöjten var gjord av svanben, den större av strålbenet från en gåsgam. Den sistnämnda är en rovfågel som inte längre finns kvar i Tyskland. Den lever dock kvar längre söderut i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. På samma fyndplats som benflöjterna har arkeologerna även hittat flöjter i elfenben, en kvinnofigur i elfenben och andra fynd. Tillsammans visar fynden att de människor som i forntiden befolkade Jurabergen var såväl musikaliskt sinnade som skickliga hantverkare.

Benflöjter från långt tillbaka i tiden forntiden har tidigare hittats i Frankrike och Australien. Likt flöjterna i Europa tror forskarna att dessa tillverkats av Homo sapiens. En flöjt, som hittats i en grotta i Slovenien, kopplas samman med neanderthalmänniskan.4Alla forskare är dock inte överens om att detta verkligen rör sig om en flöjt, utan bara var en ihålig benbit med bitmärken av björnar. Men fynden från Tyskland sätter nu detta fynd i ett nytt perspektiv.

En tidig notering om flöjter hittas för övrigt i Första Moseboks fjärde kapitel, där man kan läsa om Jubal som blev stamfar till alla dem som spelar harpa och flöjt.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/nature08169?free=2?message=remove&free=2
2. https://www.sciencemag.org/news/2009/06/ancient-flutes-suggest-rich-life-stone-age-europe
3. https://www.nationalgeographic.com/culture/article/bone-flute-is-oldest-instrument–study-says
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Divje_Babe_flute

Översta bilden: Herdepojke spelar flöjt. Målning av Sophie Gengembre Anderson, 1881 (foto, wikipedia).

I tyska Jurabergen har arkeologerna hittat forntida flöjter, tillverkade av ben från svan och gåsgam. Gåsgamen finns numera inte kvar i Tyskland, men lever kvar längre söderut i Europa, Nordafrika och Mellanöstern (foton, pixabay).