Modern språkgen hos neandertalmänniskan

Genetiska analyser av fossil från neandertalare visar att de, likt nutida människor, bar på den enda kända gen som har en koppling till talets gåva. Genen har hittats i DNA som utvunnits ur fossila ben, som hittats i en grotta i norra Spanien. Studien har gjorts av en forskargrupp vid Max Planck-institutet i Tyskland, tillsammans med internationella kollegor.

“Neandertalarna förvånade oss lite här”säger forskarna. Man hade förväntat sig att neandertalformen av denna gen skulle sett mer “forntida” ut och liknat en gen hos chimpanserna. Forskarna noterar att de varit ytterst noggranna i sina undersökningar för att förhindra att DNA från neandertalmänniskan skall ha blivit beblandat med nutida DNA. Men ändå ser man detta som en förklaring till resultatet. En annan tänkbar förklaring de ger är att de fossil man använt kan ha varit gemensamma barn till neandertalare och nutida människor. Detta är den förklaring man nu accepterat.

Med tanke på alla de fakta som framkommit, vilka visar på neandertalarna som vanliga, moderna människor blir man förvånad att upptäckten att de ägt en modern språkgen väcker förvåning. Borde det inte snarare varit fallet om upptäckten varit den motsatta?

Källor:
http://www.nature.com/news/2007/071018/full/news.2007.177.html
https://www.discovermagazine.com/planet-earth/could-neanderthals-talk-breakthrough-study-suggests-our-ancient-cousins-had

Ill ovan, pixabay