Vävarmyran – med avancerad byggteknik

Myrornas artrikedom är stor. Ja, så stor är mångfalden i utseende, beteende och bobyggande att biologerna delat in dem i flera tusen olika arter. En av de märkligaste, beträffande bobyggande, är vävarmyran som lever i södra Asien, Australien och övärlden däremellan.

Vävarmyrorna bygger sina bon uppe i träd och buskar, där de först väljer ut en grupp blad. När de sedan genom precision och samarbete lyckats dra samman två bladkanter hålls dessa i ett orubbligt läge av en rad myror, medan en annan grupp hämtar var sin larv ur det nyligen etablerade myrsamhället. Myrorna håller sedan larven fast men försiktigt i sina käkar, och för den snabbt fram och tillbaka mellan bladkanterna. Larverna producerar då en snabbt stelnande silkestråd som håller samman bladen, och de myror som hållit fast bladen kan fortsätta till nya blad. När myrorna avslutat sitt arbete har de ett slutet bo av ungefär en fotbolls storlek, där myrsamhället sedan kan växa till i lugn och ro. 1 – 2

Om bladen är tillräckligt stora räcker det med fyra-fem stycken. Men om myrorna använder små eukalyptusblad, som ofta sker i Australien, behövs det kanske ett par hundra, alla hopvävda med samma beundransvärda teknik. Samma metod används om det uppstår en reva i ett redan färdigt bo.

Myror har mycket starka käkar och kan bära på bördar, som är flera gånger om deras egen vikt. För ett par år sedan vann en forskare ett prestigefyllt pris för ett foto på just en vävarmyra, som håller en vikt på 100 gånger sin egen vikt i käkarna. Den myran hänger dessutom upp och ner med fötterna fästa på ett glas-liknande material.3 Men trots käkarnas styrka håller ändå vävarmyrorna larverna så försiktigt i käkarna under bobyggandet att larverna inte skadas.

Likt många andra myror håller vävarmyrorna “boskap” av bladlöss och andra liknande småkryp, för att tillgodogöra sig deras sockerhaltiga avsöndringar. Även här används larvernas spinnförmåga, då myrorna spinner ett tak som skydd över sina “husdjur”. Däremot spinner inte de fullvuxna larverna någon kokong åt sig som puppa, som är vanligt bland så många andra myror.

Osökt kommer man här att tänka på det bevingade ordet från Bibeln om att den som är lat ska se på myrorna för att bli vis. (Från Ordspråksboken 6:6). Ja, ska man väva ihop ett par hundra eukalyptusblad för att bygga sitt bo, då får man förvisso inte vara lat.

Källor:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Weaver_ant
2. http://www.isamm.org/weaver-ant.htm
3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8526086.stm

Läs mer om myror i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%B6kenmyror-luktar-sig-hem
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/myror-bra-p%C3%A5-trafikstockning
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fem-myror-%C3%A4r-fler