Hundar smartare än schimpanser?

Är hundar smartare än schimpanser? Eller har de bara lättare att kommunicera? I vilket fall har hundar betydligt lättare än schimpanser att förstå när man pekar på ett visst föremål. Det är en slutsats som dragits i en studie vid Max Planck-institutet i Tyskland.1

I studien pekade forskarna först på ett föremål för att sedan låta en hund eller schimpans hämta ett likadant. För hundarna var detta inget problem, medan schimpanserna inte lyckades bättre än slumpen.

Den nypublicerade studien är knappast den första som visar att många djur överträffar schimpanser på olika områden. Inte minst har olika kråkfåglar visat sig klara olika uppgifter genom orsak och samband betydligt bättre än schimpanser.2 – 3 Ett annat exempel är elefanten, vars skicklighet på olika områden är vida omvittnad.4

Schimpanser lyfts ofta fram som både smarta och händiga, vilket då kopplas till det hypotetiska släktskapet med människan. Frågan är hur väl detta stämmer!

Källor:
1. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030913
2. http://www.newscientist.com/article/dn14745-crows-make-monkeys-out-of-chimps-in-mental
3. Current Biology 2009 vol 19 sid 1–5, von Bayern et al.
4. http://www.pnas.org/content/early/2011/03/02/1101765108

Läs om flera exempel i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/kr%C3%A5kor-smartare-%C3%A4n-schimpanser
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nytt-prov-p%C3%A5-intelligens-hos-kr%C3%A5kf%C3 %A5gel
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/elefanter-intelligentare-%C3%A4n-schimpanser