Valrekord i förflyttning

En knölval har slagit rekord i migration. Den har inte bara rört sig längre än vad som dokumenterats av något annat däggdjur, nästan 1000 mil – den bytte också hav under tiden, från Atlanten till Indiska oceanen, vilket uppges vara mycket ovanligt. Det vanligaste är att knölvalarna förflyttar sig från tropikerna till nord- eller sydpolen.

Att knölvalar rör sig över stora avstånd är nu ingen nyhet, tvärtom är de kända som de däggdjur som förflyttar sig längst. Det nya rekordet är 400 km längre än det gamla.Två är tog det, från det att forskarna tog hudprov och fotograferade knövalens fena utanför Brasiliens kust, till dess de kände igen den utanför Madagaskar.

Valarnas rörelsemönster har tidigare setts som tämligen ordnat och lättbegripligt, men de nya forskningsresultaten får forskarna att omvärdera sina tidigare slutsatser. Vad som föranlett den nu världsberömda valen att förflytta sig så långa avstånd genom världshaven har man ingen förklaring till.

Tidigare har man också trott att det är hannarna hos knölvalen som tenderat att förflytta sig längst. Men det nya rekordet innehas av en hona.

Källor:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/10/04/rsbl.2010.0717.abstract
http://www.nature.com/news/2010/101012/full/news.2010.532.html
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/10/scienceshot-humpback-breaks.html

Foto, wikipedia