Dörr från stenåldern

En av Europas äldsta dörrar har nyligen hittats i Schweiz. Genom så kallad dendrokronologi, dvs datering genom årsringar, är dörren daterad till ca 5100 år. (Likt andra dateringsmetoder är inte heller denna tillförlitlig, men man får ändå en viss uppfattning om åldern.)

Dörren, som av arkeologerna sägs vara såväl solid som elegant, är tillverkad av poppel. Gångjärnen är mycket välbevarade, och det som arkeologerna ser som mest anmärkningsvärt är den skickliga design som använts för att foga samman plankorna i dörren. Den hittades i en forntida bosättning med så kallade pålhus som legat vid strandkanten av av Zürichsjön i sydöstra Schweiz. Arkeologerna har hittat spår efter fem olika stenålderbyar i området.

En liknande dörr, likt den ovan, har hittats på en närbelägen fyndplats. Ett tidigare fynd av en dörr, som tillverkats i ett enda trästycke, tros vara ännu äldre än dessa. Säkerligen har de hantverkskunniga bosättarna från den aktuella tiden tillverkat gedigna dörrar till fler hus än så. Enligt forskarna rådde det ett strängt klimat vid den aktuella tiden, med kalla vindar från Zürichsjön. Men då trä är ett material som oftast murknar upp och försvinner ganska snabbt har inte så många av dem bevarats till eftervärlden. 

Källor:
http://www.physorg.com/news/2010-10-swiss-archaeologists-year-old-door.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11593005