Valar lika

En “primitiv” dvärg-bardval – Herpetocetus – har överlevt från ca 15 miljoner år sedan till för 700 000 år sedan (enligt den tidsskala de flesta använder idag). Men – sedan har man sett att den moderna dvärgrätvalen – Caperea – verkar vara i princip samma val som den “utdöda” valen.

Om man ser på den variation som finns hos nu levande djur, bland dem som kan para sig och få avkomlingar (t ex hundar, vargar, rävar och schakaler kan få avkomma), så är variationen ofta större än mellan olika fossil. Och, forskare ger fossil olika namn beroende på i vilken “tidsperiod” de hittar dem och ofta även på vilken plats man hittar dem.

Utan att gå för djupt in i det hela – om man jämför variationen hos nu levande djur med variationen hos de två valarna, så kan de mycket sannolikt vara samma slags djur.

Källa:
http://phys.org/news/2013-04-dwarf-whale-survived-ice-age.html
Se även:
https://www.dinosaurier.nu/images/37

Bilden ovan, pixabay