Sinnrika detaljer

Vår kropp är uppbyggd av många sinnrika detaljer. En av dem är örats så kallade sinneshår, små, små hår på innerörats sinnesceller.  De har en avgörande roll för vår hörsel, då de är nödvändiga för att omvandla ljud till elektriska signaler.

Att dessa rör sig sidledes i våglika rörelser när ljudvågor når dem, har varit känt sedan länge. Men nyligen upptäckte forskare vid Karolinska institutet att även längden på sinneshår kan ändras genom att de blir längre eller kortare. Upptäckten gjorde genom ett specialmikroskop, som konstruerats för att iakktta hur rörelser utlöstes vid ljud. Dessa längdförändringar har stor effekt på förmågan att omvandla ljudvågor till elektriska impulser, vilket är grunden för hörselförmågan,

Ofta tänker vi inte på hur nödvändiga alla små detaljer är för hur kroppens olika funktioner fungerar. Och mycket är fortfarande okänt, även för vetenskapen. Men för varje nytt forskningsrön likt detta, får vi ett tillfälle att stanna upp och förundras över hur noggrant vi designats in i minsta detalj.   

Källor:
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=150556&l=sv&newsdep=130
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n10/full/ncomms2100.html