Solsten – Gamla tiders kompass

Är det en så kallad solsten som forskarna har hittat på ett gammalt skeppsvrak i Engelska kanalen? Enligt uppgift sjönk det brittiska skeppet år 1592. Den nu ganska så smutsiga stenen består, både av rätt material – kalcit – och har de rätta geometriska måtten, för att vara just en sådan.1 – 3

I vikingasagorna omtalas en speciell kristall eller “solsten” med vars hälp man kunde navigera över haven,  under dimmiga och molntunga dagar. Stenen sägs ha frambringat ett mönster på himlen, som bildats av ljuset från solen, så kallad polarisering. Ett mönster som annars var osynligt för det mänskliga ögat.

För några år sedan publicerade några forskare en studie, som visade att sådana “solstenar” faktiskt kan ha funnits. Där har man tittat närmare på uppgifterna i gamla vikingasagor, utifrån de kunskaper vi har idag om polariserat ljus. Sedan har man genom experiment försökt fastställa vilka material och metoder som kan ha använts. Kristallen som i så fall använts kan exempelvis ha varit av kalcit, turmalin eller kordierit, som bland annat finns på Island, ett till vikingarna relaterat land.4  – 7

De data som forskargruppen publicerar i sin studie visar att det går att få en korrekt bild av polarisering under molniga och dimmiga dagar. Några arkeologiska bevis för sådana solstenars existens har dock saknats – kanske tills nu? För mycket talar för att det verkligen är en sådan som hittats på ett gammalt skeppsvrak i Engelska kanalen.

Källor:
1. http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/469/2153/20120651.abstract
2. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/03/scienceshot-sunstone-unearthed-f.html?ref=hp
3. http://phys.org/news/2013-03-fabled-sunstone.html
4. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1565/772
5. http://www.nature.com/news/2011/110131/full/news.2011.58.html
6. http://www.newscientist.com/article/dn20052-vikings-crystal-clear-method-of-navigation.html
7. http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=643