Velociraptor var klättrare!

Man har nyligen jämfört klor, muskler och leder, från olika raptorer, med samma delar av fåglar. Man upptäckte då att klorna var till för att klättra med. Klorna var inte anpassade för att riva andra djur med.

Raptorerna var således inte så farliga som vi tidigare trott.

Källa: Manning, P. L et al “Biomechanics of Dromaeosaurid Dinosaur Claws”, The Anatomical Record, vol 292, 2009, sid 1397-1405.