Pepprat i forntida Mexico

Även de gamla mexikanarna gillade chilipeppar! Det visar en studie som nyligen presenterats i tidskriften PNAS. Studien har gjorts genom kemiska analyser av lergods från södra Mexico, som innehåller spår av chilipeppar. En del av lergodset är daterat till över 2000 år. 1-2

Detta är dock inte de första forntida fynd som gjorts av chilipeppar, från denna del av världen. För några år sedan publicerade Science en studie som gjorts på mikrofossil, daterade till ca 6000 år. Dessa fossil kom från spridda platser mellan Bahamas och södra Peru.3

Chilipeppar och paprikor, som tillhör samma släkte, varierar stort ifråga om utseende och smak. I ett försök att förstå hur dess olikheter uppkommit har forskarna tagit fram gensekvenser från både vilda och odlade sorter. Även denna forskningsstudie har publicerats i den renommerade tidskriften PNAS.4

Källor:
1. http://phys.org/news/2013-11-early-chili-peppers-mexico.html
2. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0079013
3. https://www.sciencemag.org/content/315/5814/986.short
4. http://www.pnas.org/content/early/2014/02/26/1400975111